ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji i podjęcia uchwały popierającej petycję - list otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów , Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
Nr aktu prawnego
XXII/190/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Strzelce Krajeńskie porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego"
Nr aktu prawnego
XXII/189/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXII/188/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2021 - 2025
Nr aktu prawnego
XXII/187/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXII/186/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXII/185/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXII/184/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2029
Nr aktu prawnego
XXI/183/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXII/182/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodni" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
Nr aktu prawnego
XXI/181/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji