ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2019-2025
Nr aktu prawnego
XI/91/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2024 w Gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XI/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XI/89/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie dotacji udzielanych publicznym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych oraz niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XI/88/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XI/87/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XI/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XI/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XI/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2022
Nr aktu prawnego
XI/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2020
Nr aktu prawnego
XI/82/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji