ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LI/442/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Nr aktu prawnego
LI/441/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
LI/440/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LI/439/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznania i pozbawienia nagród pieniężnych dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie za wybitne osiągnięcia sportowe,
Nr aktu prawnego
LI/438/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały o zasadach przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LI/437/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie, obręb ewidencyjny gruntów Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
LI/436/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LI/435/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
LI/434/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
LI/433/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji