ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLI/350/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
Nr aktu prawnego
XLI/349/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Nr aktu prawnego
XLI/348/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XLI/347/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Małe Osiedle z „przysiółka wsi Licheń” na Małe Osiedle „kolonia” oraz miejscowości Chwytowo i Ciecierzyn, z „przysiółków wsi Sławno” na Chwytowo „kolonia” i Ciecierzyn „kolonia”,
Nr aktu prawnego
XLI/346/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XLI/345/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2036
Nr aktu prawnego
XLI/344/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLI/343/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Nr aktu prawnego
XL/342/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XL/341/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji