ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
Nr aktu prawnego
XLIII/363/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/331/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XLIII/362/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego z wnioskiem w sprawie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości Małe Osiedle z „przysiółka wsi Licheń” na Małe Osiedle „kolonia” oraz miejscowości Chwytowo i Ciecierzyn z „przysiółków wsi Sławno” na Chwytowo „kolonia” i Ciecierzyn „kolonia”
Nr aktu prawnego
XLIII/361/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za 2022 r.,
Nr aktu prawnego
XLIII/360/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2023
Nr aktu prawnego
XLIII/359/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2054
Nr aktu prawnego
XLIII/358/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLIII/357/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLII/356/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XLII/355/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XLII/354/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji