ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strzelce Krajeńskie na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXIV/212/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 005430F kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna
Nr aktu prawnego
XXIV/211/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako droga publiczna
Nr aktu prawnego
XXIV/210/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXIV/209/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie oraz nazwy ulicy projektowanej, położonej w miejscowości Długie, gmina Strzelce Krajeńskie.
Nr aktu prawnego
XXIV/208/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXIV/207/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi samorządami oraz zgody na zawarcie przez Gminę Strzelce Krajeńskie porozumienia celem opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030”
Nr aktu prawnego
XXIV/206/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Nr aktu prawnego
XXIV/205/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XXIV/204/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Nr aktu prawnego
XXIV/203/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji