ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XX/174/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XX/179/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie równego traktowania obywateli przez władze publiczne i w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Nr aktu prawnego
XX/178/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
Nr aktu prawnego
XX/177/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oraz nazwy ulicy projektowanej położonym na terenie miejscowości Strzelce Krajeńskie, gmina Strzelce Krajeńskie.
Nr aktu prawnego
XX/176/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024”
Nr aktu prawnego
XX/175/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIX/168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XIX/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XIX/171/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji