ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XVIII/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Sławno o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
Nr aktu prawnego
XVIII/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
Nr aktu prawnego
XVIII/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości,
Nr aktu prawnego
XVIII/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Sławno z dnia 2 września 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVII/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania
Nr aktu prawnego
XVII/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
XVII/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XVII/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy projektowanej oraz dla skweru, położonych na terenie miasta Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XVII/155/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji