Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim oraz wprowadzania regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XXXIV/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXXIV/299 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/297 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Nr aktu prawnego
XXXIV/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/295/22
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
Nr aktu prawnego
XXXIII/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich,
Nr aktu prawnego
XXXIII/293 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030
Nr aktu prawnego
XXXIII/292/22
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2022-2036,
Nr aktu prawnego
XXXIII/291/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji