ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

270

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.W.L

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-20

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2012 nr pozycja 2854, opublikowano dnia: 2012-12-21

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Treść:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Deklarację, o której mowa w ust.1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć lub przesłać listownie do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj.
§ 2. Określa się, że pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-16 14:37:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 14:56:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 14:56:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1077 raz(y)