ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

268

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.W.L

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-07-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2012 nr pozycja 2850, opublikowano dnia: 2012-12-21

Tytuł aktu:

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Strzelce Krajeńskie

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 6k ust.1 pkt1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz.391)

Treść:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona będzie na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 20,00 zł miesięcznie.
2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 13,30 zł miesięcznie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-16 14:51:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 14:56:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 14:56:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1114 raz(y)