ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Strzelce Krajeńskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Nr aktu prawnego
XXIV/202/21
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXIV/201/21
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/200/21
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXIV/199/21
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/198/21
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 czerwca 2021 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXIV/197/21
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Nr aktu prawnego
XXIII/196/21
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o wyrażeniu opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
Nr aktu prawnego
XXIII/195/21
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XXIII/194/21
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
XXIII/193/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji