ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela,
Nr aktu prawnego
XXXVI/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego,
Nr aktu prawnego
XXXVI/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXXV/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 105/4 o powierzchni 28 m² położonej w Dankowie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
Nr aktu prawnego
XXXV/309 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXV/308 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strzelce Krajeńskie na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXV/307/22
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/306/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXV/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/304/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji