ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXV/303/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie protestu wyborczego dotyczącego ważności wyboru członka Rady Sołeckiej Sołectwa Machary
Nr aktu prawnego
XXXIV/302 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
Nr aktu prawnego
XXXIV/301 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim oraz wprowadzania regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XXXIV/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXXIV/299 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV/298/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/297 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Nr aktu prawnego
XXXIV/296/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/295/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa
Nr aktu prawnego
XXXIII/294/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji