ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XIX/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2021
Nr aktu prawnego
XIX/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XIX/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2023,
Nr aktu prawnego
XIX/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2021,
Nr aktu prawnego
XIX/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XIX/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XIX/166/20
Status
Zmieniony
Lp: 48
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2029,
Nr aktu prawnego
XIX/165/20
Status
Zmieniony
Lp: 49
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XVIII/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Sławno o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
Nr aktu prawnego
XVIII/163/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji