Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXV/308 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strzelce Krajeńskie na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXV/307/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/306/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXV/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/304/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXV/303/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie protestu wyborczego dotyczącego ważności wyboru członka Rady Sołeckiej Sołectwa Machary
Nr aktu prawnego
XXXIV/302 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
Nr aktu prawnego
XXXIV/301 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim oraz wprowadzania regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XXXIV/300/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżewo w Gminie Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXXIV/299 /22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji