ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Strzelce Krajeńskie do realizacji zadania publicznego
Nr aktu prawnego
XV/143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XV/142/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XV/140/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XV/139/20
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XV/138/20
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XIV/137/20
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XIV/136/20
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy,
Nr aktu prawnego
XIV/135/20
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiących własności gminy,
Nr aktu prawnego
XIV/134/20
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Nr aktu prawnego
XIV/133/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji