ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
151
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie protestu przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
160
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ceremoniału oraz zasad używania i stosowania Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich i Łańcucha Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
152
Status
Zmieniony
Lp: 824
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY NA 2012 ROK
Nr aktu prawnego
146
Status
Zmieniony
Lp: 825
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku do wymiaru podatku rolnego
Nr aktu prawnego
158
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
Nr aktu prawnego
150
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
106
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: nr 238, 239, 246 i 247 położonych w obrębie geodezyjnym Lipie Góry; nr 3 położonej w obrębie geodezyjnym Licheń; nr 457/24, 457/30, 543 i 639 położonych w obrębie geodezyjnym Strzelce Krajeńskie; nr 4 położonej w obrębie geodezyjnym Sławno.
Nr aktu prawnego
104
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobka i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
103
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
102
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji