ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 831
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Nr aktu prawnego
101
Status
Obowiązujący
Lp: 832
Data podjęcia
2012-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich na uchwałę Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
167
Status
Obowiązujący
Lp: 833
Data podjęcia
2012-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy projektowanej, położonej na terenie miejscowości Bobrówko, gmina Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
163
Status
Obowiązujący
Lp: 834
Data podjęcia
2012-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki nr 147/21 położonej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
164
Status
Obowiązujący
Lp: 835
Data podjęcia
2012-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania w administrowanie sołectwom Gminy Strzelce Krajeńskie nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
166
Status
Obowiązujący
Lp: 836
Data podjęcia
2012-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Długie
Nr aktu prawnego
162
Status
Obowiązujący
Lp: 837
Data podjęcia
2012-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
165
Status
Obowiązujący
Lp: 838
Data podjęcia
2012-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały XVIII/146/11 dotyczącej budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
161
Status
Obowiązujący
Lp: 839
Data podjęcia
2012-02-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
168
Status
Obowiązujący
Lp: 840
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ceremoniału oraz zasad używania i stosowania Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich i Łańcucha Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
177
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji