ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 841
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
289
Status
Obowiązujący
Lp: 842
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2013 roku.
Nr aktu prawnego
287
Status
Zmieniony
Lp: 843
Data podjęcia
2012-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
211
Status
Obowiązujący
Lp: 844
Data podjęcia
2012-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy do 30 września 2019r. na część działki nr 5/119 o powierzchni położonej w obrębie geodezyjnym Długie
Nr aktu prawnego
213
Status
Obowiązujący
Lp: 845
Data podjęcia
2012-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy na część działki nr 147/13 położonej w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą
Nr aktu prawnego
214
Status
Obowiązujący
Lp: 846
Data podjęcia
2012-08-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z dnia 29-12-2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
216
Status
Obowiązujący
Lp: 847
Data podjęcia
2012-08-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
215
Status
Obowiązujący
Lp: 848
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 541/33 w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą, tj. z P. Leszkiem Jankowskim
Nr aktu prawnego
221
Status
Nieobowiązujący
Lp: 849
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów należących do Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie za lasy ochronne
Nr aktu prawnego
219
Status
Obowiązujący
Lp: 850
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
217
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji