Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 841
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nr aktu prawnego
145
Status
Zmieniony
Lp: 842
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zakresu działania, liczby członków oraz powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
159
Status
Obowiązujący
Lp: 843
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2012
Nr aktu prawnego
155
Status
Obowiązujący
Lp: 844
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do lat 3 (trzech)
Nr aktu prawnego
154
Status
Obowiązujący
Lp: 845
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wielisławice”
Nr aktu prawnego
107
Status
Obowiązujący
Lp: 846
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2012
Nr aktu prawnego
156
Status
Obowiązujący
Lp: 847
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwału nr III/8/10 dotyczącej budżetu Gminy na rok 2011
Nr aktu prawnego
148
Status
Obowiązujący
Lp: 848
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2012 rok
Nr aktu prawnego
157
Status
Obowiązujący
Lp: 849
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Nr aktu prawnego
151
Status
Obowiązujący
Lp: 850
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie protestu przeciwko likwidacji Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
160
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji