ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 861
Data podjęcia
2012-08-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
215
Status
Obowiązujący
Lp: 862
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 541/33 w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą, tj. z P. Leszkiem Jankowskim
Nr aktu prawnego
221
Status
Nieobowiązujący
Lp: 863
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów należących do Nadleśnictwa Smolarz w Kleśnie za lasy ochronne
Nr aktu prawnego
219
Status
Obowiązujący
Lp: 864
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
217
Status
Obowiązujący
Lp: 865
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
222
Status
Obowiązujący
Lp: 866
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 481/49 obrębu Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
220
Status
Obowiązujący
Lp: 867
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku
Nr aktu prawnego
231
Status
Nieobowiązujący
Lp: 868
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na działkę nr 100/1 położoną w Ogardach
Nr aktu prawnego
232
Status
Obowiązujący
Lp: 869
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
226
Status
Obowiązujący
Lp: 870
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
227
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji