ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 861
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XVIII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
246
Status
Obowiązujący
Lp: 862
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
259
Status
Zmieniony
Lp: 863
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
277
Status
Obowiązujący
Lp: 864
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Nr aktu prawnego
274
Status
Zmieniony
Lp: 865
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku do wymiaru podatku rolnego
Nr aktu prawnego
276
Status
Obowiązujący
Lp: 866
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
268
Status
Obowiązujący
Lp: 867
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
269
Status
Obowiązujący
Lp: 868
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
271
Status
Obowiązujący
Lp: 869
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
270
Status
Obowiązujący
Lp: 870
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
262
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji