ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 871
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
235
Status
Obowiązujący
Lp: 872
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SGO5.
Nr aktu prawnego
243
Status
Obowiązujący
Lp: 873
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin SGO5
Nr aktu prawnego
244
Status
Zmieniony
Lp: 874
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 421/56 w Strzelcach Krajeńskich z dotychczasowym dzierżawcą, tj. z P. Jerzym Ziemlewiczem
Nr aktu prawnego
241
Status
Obowiązujący
Lp: 875
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy
Nr aktu prawnego
242
Status
Obowiązujący
Lp: 876
Data podjęcia
2012-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Strzelce Krajeńskie: „Rynek Miejski im. Tadeusza Federa”
Nr aktu prawnego
237
Status
Obowiązujący
Lp: 877
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
247
Status
Zmieniony
Lp: 878
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013’’
Nr aktu prawnego
248
Status
Uchylony
Lp: 879
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2012 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
245
Status
Obowiązujący
Lp: 880
Data podjęcia
2012-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XVIII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na rok 2012
Nr aktu prawnego
246
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji