ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 871
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
208
Status
Obowiązujący
Lp: 872
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Żłobkowi Samorządowemu w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
100
Status
Obowiązujący
Lp: 873
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
99
Status
Obowiązujący
Lp: 874
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
Nr aktu prawnego
98
Status
Obowiązujący
Lp: 875
Data podjęcia
2011-08-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
97
Status
Obowiązujący
Lp: 876
Data podjęcia
2011-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2011 rok
Nr aktu prawnego
96
Status
Obowiązujący
Lp: 877
Data podjęcia
2011-07-06
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
95
Status
Obowiązujący
Lp: 878
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych urządzeń związanych z ochrona wód.
Nr aktu prawnego
48
Status
Uchylony
Lp: 879
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Strzelce Krajeńskie do Zgromadzenia Związku Celowego Związku Gmin SGO5
Nr aktu prawnego
279
Status
Obowiązujący
Lp: 880
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Nr aktu prawnego
286
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji