ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela reprezentującego Gminę Strzelce Krajeńskie w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie,
Nr aktu prawnego
XIV/132/20
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XIV/131/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XIV/130/20
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XIV/129/20
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uzupełniającego wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
Nr aktu prawnego
XIV/128/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
Nr aktu prawnego
XIV/127/20
Status
Zmieniony
Lp: 87
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV/126/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2020 - 2027
Nr aktu prawnego
XIV/125/20
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Nr aktu prawnego
XIII/124/20
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIII/123/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji