ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 891
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2013.
Nr aktu prawnego
265
Status
Zmieniony
Lp: 892
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz Województwa Lubuskiego działek o numerach 16/216 i 16/217 położonych w obrębie Długie
Nr aktu prawnego
273
Status
Obowiązujący
Lp: 893
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2013
Nr aktu prawnego
264
Status
Obowiązujący
Lp: 894
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2013 rok
Nr aktu prawnego
266
Status
Obowiązujący
Lp: 895
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XXIX/224/12 z 29 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w zakresie profilaktyki
Nr aktu prawnego
275
Status
Obowiązujący
Lp: 896
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
280
Status
Obowiązujący
Lp: 897
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
284
Status
Obowiązujący
Lp: 898
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 grudnia 2012 roku na działalność: Burmistrza Strzelec Krajeńskich, Dyrektora Zespołu Wychowawczo-Oświatowego w Strzelcach Krajeńskich i Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
291
Status
Obowiązujący
Lp: 899
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielisławicach Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.
Nr aktu prawnego
283
Status
Obowiązujący
Lp: 900
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2013.
Nr aktu prawnego
290
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji