ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 911
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 kwietnia 2011 roku na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
93
Status
Obowiązujący
Lp: 912
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych
Nr aktu prawnego
92
Status
Obowiązujący
Lp: 913
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na część działki nr 5/1 położonej w obrębie geodezyjnym w Długiem
Nr aktu prawnego
91
Status
Obowiązujący
Lp: 914
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie
Nr aktu prawnego
90
Status
Obowiązujący
Lp: 915
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
89
Status
Obowiązujący
Lp: 916
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
86
Status
Obowiązujący
Lp: 917
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia obwodu Publicznej szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
85
Status
Obowiązujący
Lp: 918
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
84
Status
Obowiązujący
Lp: 919
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
83
Status
Obowiązujący
Lp: 920
Data podjęcia
2011-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
82
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji