ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 941
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na 2013 rok
Nr aktu prawnego
266
Status
Obowiązujący
Lp: 942
Data podjęcia
2012-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XXIX/224/12 z 29 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w zakresie profilaktyki
Nr aktu prawnego
275
Status
Obowiązujący
Lp: 943
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
280
Status
Obowiązujący
Lp: 944
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Gmina oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Nr aktu prawnego
284
Status
Obowiązujący
Lp: 945
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 grudnia 2012 roku na działalność: Burmistrza Strzelec Krajeńskich, Dyrektora Zespołu Wychowawczo-Oświatowego w Strzelcach Krajeńskich i Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
291
Status
Obowiązujący
Lp: 946
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielisławicach Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” w Gorzowie Wlkp.
Nr aktu prawnego
283
Status
Obowiązujący
Lp: 947
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2013.
Nr aktu prawnego
290
Status
Obowiązujący
Lp: 948
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
282
Status
Obowiązujący
Lp: 949
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2014 r.
Nr aktu prawnego
281
Status
Nieobowiązujący
Lp: 950
Data podjęcia
2013-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Nr aktu prawnego
285
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji