ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 951
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Nr aktu prawnego
45
Status
Obowiązujący
Lp: 952
Data podjęcia
2011-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
44
Status
Obowiązujący
Lp: 953
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości niezabudowanych.
Nr aktu prawnego
43
Status
Obowiązujący
Lp: 954
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zakresu działania, liczby członków oraz powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
42
Status
Obowiązujący
Lp: 955
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
41
Status
Obowiązujący
Lp: 956
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie
Nr aktu prawnego
40
Status
Obowiązujący
Lp: 957
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie załatwienia wniosku Pani Iwony Lipińskiej z dnia 24 stycznia 2011 dotyczącego likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzozie
Nr aktu prawnego
39
Status
Obowiązujący
Lp: 958
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ks. St. Wyszyńskiego, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. PCK w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
38
Status
Obowiązujący
Lp: 959
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Drzymały, ul. Wyzwolenia i ul. Okrężnej w miejscowości Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
37
Status
Obowiązujący
Lp: 960
Data podjęcia
2011-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2011r. do 31.03.2012r.
Nr aktu prawnego
36
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji