ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Nr aktu prawnego
XXIII/196/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały o wyrażeniu opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
Nr aktu prawnego
XXIII/195/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XXIII/194/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
XXIII/193/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2021 - 2029
Nr aktu prawnego
XXIII/192/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/191/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji i podjęcia uchwały popierającej petycję - list otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów , Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce "Alarm STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!"
Nr aktu prawnego
XXII/190/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Strzelce Krajeńskie porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego"
Nr aktu prawnego
XXII/189/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXII/188/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2021 - 2025
Nr aktu prawnego
XXII/187/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji