ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XLII/356/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XLII/355/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwala w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XLII/354/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
XLII/353/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2023-2036
Nr aktu prawnego
XLII/352/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLII/351/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLI/350/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia oraz w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wsparciem w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola
Nr aktu prawnego
XLI/349/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Nr aktu prawnego
XLI/348/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XLI/347/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji