ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
XXXV/310/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 105/4 o powierzchni 28 m² położonej w Dankowie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
Nr aktu prawnego
XXXV/309 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXV/308 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strzelce Krajeńskie na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XXXV/307/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXXV/305/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/304/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXV/303/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie protestu wyborczego dotyczącego ważności wyboru członka Rady Sołeckiej Sołectwa Machary
Nr aktu prawnego
XXXIV/302 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
Nr aktu prawnego
XXXIV/301 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim oraz wprowadzania regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XXXIV/300/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji