ˆ

Informacja telefoniczna

Szczegóły informacji

Informacja telefoniczna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 12:13:55 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu


URZĄD  MIEJSKI  W  STRZELCACH  KRAJEŃSKICH
ALEJA WOLNOŚCI 48
Nr telefonu: 95 763 11 30, fax: 95 763 32 94
e-mail główny:
Strona internetowa: http://www.strzelce.pl/
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.strzelce.pl//
 
 
 
 
Stanowiska pracy
Imię i nazwisko
Nr pokoju
 Nr tel.
 bezpośredni 
Nr  tel. wewnętrzny
  I.  
  1. Burmistrz
WIESŁAW SAWICKI
18
I PIĘTRO
 95 76 31 130
  2.  Zastępca Burmistrza
 AGNIESZKA WALENDZIK
 18
I PIĘTRO
  2. Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu – punkt informacji
ANNA RAFALIK
3
PARTER
  3. Stanowisko pracy do spraw ogólno-gospodarczych
DOROTA HASZCZYC
18
I PIĘTRO
95 76 36 306
306
  II. REFERAT OGÓLNO - ORGANIZACYJNY
  1. Sekretarz - Kierownik Referatu
MONIKA SIKORA
14
I PIĘTRO
 95 76 36 314
314
  2. Stanowisko pracy do spraw kadr
GRAŻYNA JANKOWSKA
12
I PIĘTRO
 95 76 36 312
312
  3. Stanowisko pracy do spraw ogólno-organizacyjnych
JOLANTA BUDACZ
13
I PIĘTRO
95 76 36 313
313
  4. Stanowisko pracy do spraw obsługi interesanta
MARIA DEGÓRSKA
13
I PIĘTRO
 95 76 36 313
313
  5. Stanowisko pracy do spraw zdrowia
i patologii społecznych
JUSTYNA BĄK
9A
PARTER
 95 76 36 308
308
  6. Stanowisko pracy do spraw obsługi Rady
KRYSTYNA ŁAZAREWICZ – ĆWIRKO
43
III PIĘTRO
 95 76 36 343
343
  7. Informatyk
ŁUKASZ SITARZ
33
II PIĘTRO
95 76 36 333
333
  III. REFERAT FINANSOWO – BUDŻETOWY
  1. Skarbnik - Kierownik Referatu
ADAM SKROCKI
31
II PIĘTRO
 95 76 36 331
331
  2. Z-ca Skarbnika
WIOLETTA ROGOWSKA
30
II PIĘTRO
 95 76 36 329
329
  3. Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej
BOŻENA HORBANOWICZ – ZDYCH
30
II PIĘTRO
 95 76 36 329
329
  4. Stanowisko pracy do spraw podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych
BARBARA IBERHAN
30
II PIĘTRO
 95 76 36 329
329
  5. Stanowisko pracy do spraw windykacji zobowiązań podatkowych
ZOFIA SOBCZAK
26
II PIĘTRO
 95 76 36 317
317
  6. Stanowisko pracy do spraw 
księgowości podatkowej
  DANUTA ŁYCZKO
26
II PIĘTRO
 95 76 36 317
317
  7. Stanowisko pracy do spraw podatku rolnego na terenie wiejskim
JOLANTA MIKOŁAJCZYK
28
II PIĘTRO
 95 76 36 328
328
  8. Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób prawnych, środków transportowych, podatku rolnego
JOANNA SZYMAŃSKA
27
II PIĘTRO
 95 76 36 327
327
  9. Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wieczystego użytkowania i opłaty skarbowej
ANNA MARCINISZYN
28
II PIĘTRO
 95 76 36 328
328
  IV. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
  1. Kierownik Referatu
JÓZEFA LIPNIAK – PASZKOWSKA
34
II PIĘTRO
 95 76 36 334
334
  2. Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska
ANNA JURASZ
35
II PIĘTRO
 95 76 36 335
335
  3. Stanowisko pracy do spraw drogownictwa
MACIEJ STEMPIEŃ
 35
II PIĘTRO
 95 76 36 335
335
  4. Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej
MAGDALENA BOREK
36
II PIĘTRO
 95 76 36 336
336
  5. Stanowisko pracy do spraw ewidencji działalności gospodarczej
BARBARA FIL
37
II PIĘTRO
 95 76 36 337
337
  6. Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej
AGNIESZKA FRYZE
37
II PIĘTRO
 95 76 36 346
346
  7. Stanowisko pracy do spraw rolnych
SYLWIA KOWALEWSKA
36
II PIĘTRO
 95 76 36 336
336
  V. REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY
  1. Kierownik Referatu
KATARZYNA KOŁUPAJŁO
24
I PIĘTRO
 95 76 36 324
324
  2. Stanowisko pracy do spraw przygotowania inwestycji i remontów
JOANNA PAWŁOWSKA
19
I PIĘTRO
 95 76 36 319
319
  3. Stanowisko pracy do spraw zamówień  publicznych
JOLANTA LEŻAŃSKA
9
PARTER
 95 76 36 303
303
  4. Stanowisko do spraw promocji i współpracy z zagranicą
JERZY JAKUBIK
25
I PIĘTRO
 95 76 36 315
315
  5.
Stanowisko pracy do spraw rozwoju turystyki i rekreacji
MAREK BIDOL
25
I PIĘTRO
 95 76 36 325
325
  6.
Stanowisko pracy do spraw sportu
ADAM ROSZAK
25
I PIĘTRO
 95 76 36 325
325
  VI. REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIENIA GMINNEGO
  1. Kierownik Referatu
GRZEGORZ RAKIEJ
41
III PIĘTRO
 95 76 36 342
342
  2. Stanowisko pracy do spraw budownictwa
HALINA KULCZYCKA
42
III PIĘTRO
 95 76 36 341
341
  3. Stanowisko pracy do sparw budownictwa ALEKSANDRA ZYDOR
42
III PIĘTRO
95 76 36 341 341
  3. Stanowisko pracy do spraw budownictwa
DANIEL DULAS
40
III PIĘTRO
 95 76 36 340
340
  4. Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami
ALICJA KORZENIOWSKA
32
II PIĘTRO
 95 76 36 332
332
  5. Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami
EWA GIERCZYŃSKA
32
II PIĘTRO
 95 76 36 332
332
  6. Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami
KATARZYNA NIEDŹWIEDŹ
32
II PIĘTRO
 95 76 36 330
330
  VII. URZĄD STANU CYWILNEGO
  1. Kierownik USC
BOŻENA DUBEL
10
PARTER
 95 76 36 310
310
  2. Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca kierownika
TERESA ANDRZEJEWSKA
7
PARTER (WEJŚCIE OD PARKINGU)
95 76 36 307
307
  3. Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności
MARTA WĄSOWICZ
5
PARTER
95 76 36 305
305
  4. Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych
KRYSTYNA SAMULSKA
5
PARTER
 95 76 36 304
304
  VIII. SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY RADCY PRAWNEGO
TOMASZ WOJCIESZYŃSKI
45
III PIĘTRO
 95 76 36 316
316
  IX. BIURO PEŁNOMOCNIKA DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
ANDRZEJ KOBELAK
47
III PIĘTRO
 9576 36 347 
347
   x.  DORADCA BURMISTZRA DS. KONTAKTÓW Z PRZEDSIEBIORCAMI
 TOMASZ HAŁAS
 38
III PIĘTRO
95 76 36 338 
 338