ˆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 16:11:45 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Adres elektronicznej Skrzynki Podawczej: /s4383tkmp5/SkrytkaESP 
                                                                   /s4383tkmp5/skrytka
 
Uwaga!
W celu złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego:
   1.Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
   2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu 7:30 - 15:30 do pokoju Nr 13, I piętro, przy Al. Wolności 48 w Strzelcach Krajeńskich, na następujących nośnikach danych:
  •   pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  •    płyta CD, DVD.
    Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
    Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
       1.  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
       2.  Akceptowalne formaty załączników to:
  •     DOC, RTF
  •      XLS
  •      CSV
  •      TXT
  •       GIF, TIF, BMP, JPG
  •       PDF
  •       ZIP
       1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza ( dokumentu elektronicznego)  nie może przekroczyć 3MB.
       2.  Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.