Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konkursy ofert

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lu podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.03.2003 r. o działalności pożytku publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-04-01 13:30:04 przez Grażyna Jankowska

Załączniki