ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podział nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Podział nieruchomości

Szczegóły informacji

Podział nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-11 07:41:40

Termin załatwienia

2 miesiące

Osoba kontaktowa

kier. ref. Alicja Wawrzyniak

Miejsce załatwienia

pok. 41, III piętro Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego al. Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Telefon kontaktowy

95 763 63 42

Adres e-mail

kierownikgpm@strzelce.pl

Sposób załatwienia

 • weryfikacja wniosku wraz z załącznikami
 • wydanie postanowienia opiniującego proponowany podział z ustaleniami planu miejscowego (w przypadku jego braku – z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi)
 • dostarczenie pozostałej dokumentacji sporządzonej przez uprawnionego geodetę i przyjętej do zasobu
 • wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział

Miejsce odbioru

osobiście w pokoju 41 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o podział nieruchomości wraz z załącznikami określonymi w art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości

Czas realizacji

2 miesiące

Opłaty

nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

 • Zażalenie na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem burmistrza w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie
 • Odwołanie od decyzji w sprawie podziału nieruchomości wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem burmistrza w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi

brak

Podstawa prawna

 • nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony