ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegóły informacji

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:38:34

Termin załatwienia

1 miesiąc od daty złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Barbara Fil

Miejsce załatwienia

pokój nr 37, II piętro

Telefon kontaktowy

95 7636337

Adres e-mail

dzialalnosc@strzelce.pl

Sposób załatwienia

wydanie decyzji, poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego
 
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonanie opłaty w terminie powoduje automatyczne wygaśnięcie zezwolenia.
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
 1.  posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich
 2.  wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
 3.  zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
 4.  posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.
Zezwolenie wygasa w przypadku:
 •  likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • nie złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów   alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach( w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).
 
 

Miejsce odbioru

osobiście w pokoju nr 37 po uprzednim dokonaniu opłaty

Wymagane Dokumenty

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 •  decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą wpis zakładu do rejestru przedsiębiorstw.
   

Czas realizacji

do 1 miesiąca

Opłaty

opłata obowiązująca przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wynosi:
525 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
525 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
2100 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu
Opłata obowiązująca przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu 9z wyjątkiem piwa) – w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu – w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Płatne:
Na konto: Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy Oddział Strzelce Kraj.
Nr 28836200050399181920000010
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., wniesione za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 poz. 2277 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XLVIII/281/18 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 września 2018 r. 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2167).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Fil
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Lipniak-Paszkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-12 12:52:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:38:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23 10:08:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony