ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborcówDrukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:38:33

Termin załatwienia

w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Inspektor USC Elżbieta Wołowiec

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
ul. Al. Wolności 48
parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy

95 76 36 305

Adres e-mail

ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, na terenie której wyborca zamieszkuje, lub
w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wpis do rejestru daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania osoby i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym. Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania – w godzinach pracy Urzędu.
Po weryfikacji wniosku wydana zostaje decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
ul. Al. Wolności 48
parter pokój nr 5.

Wymagane Dokumenty

- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości
- wykazanie, że osoba mieszka na stałe pod określonym adresem w Gminie Strzelce Krajeńskie (np. przez okazanie się aktem notarialny, umową najmu, oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym osoba mieszka oraz inne dokumenty potwierdzające związek z miejscem zamieszkania np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu).

Czas realizacji

w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty

Wpis do rejestru jest bezpłatny

Tryb odwoławczy

skarga do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Uwagi

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć wyborca:
  • stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy,
  • zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały.    
Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu. 
 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277),
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Julita Górska - Inspektor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Wołowiec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-16 15:09:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:38:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31 09:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony