ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności GospodarczejDrukuj informacjęSprawa: Wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej

Szczegóły informacji

Wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:51

Termin załatwienia

Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania wniosku

Osoba kontaktowa

Barbara Fil

Miejsce załatwienia

pokój nr 37, II piętro

Telefon kontaktowy

95 76 36 337

Adres e-mail

dzialanosc@strzelce.pl

Sposób załatwienia

 • osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl, oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej www.epuap.gov.pl.
 • wniosek o wpis do CEIDG może być również złożony na formularzu w wybranym przez   przedsiębiorcę urzędzie gminy (niezależnie od miejsca zamieszkania):
 1. osobiście jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika (pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie)
 2. wysłany listem poleconym z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy.
   

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie 

Wymagane Dokumenty

Do złożenia wniosku papierowego o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wymagany jest:
 1. wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 wraz z załącznikami (jeżeli sprawa tego dotyczy),
 2. dokument tożsamości do wglądu,
 3. w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika – pełnomocnictwo do wykonania tej czynności notarialne lub zwykłe udzielone na piśmie oraz dokument tożsamości osoby, na którą udzielono pełnomocnictwa.
   

Czas realizacji

Przyjmując wniosek papierowy organ gminy przekształca go w formę dokumentu elektronicznego (podpisuje profilem zaufanym ePUAP) i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG.

Opłaty

Wniosek o wpis do CEIDG jest zwolniony z opłat

Tryb odwoławczy

Czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie.

Uwagi

Zgodnie z art. 30 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829) przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o:
 • zmianę wpisu – nie później w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałe po dniu dokonania wpisu do CEIDG;
 • wykreślenie wpisu – nie później niż w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • zawieszenie działalności gospodarczej – dzień zawieszenia działalności gospodarczej podany we wniosku nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku (wniosek nie może być złożony po zawieszeniu działalności);
 • wznowienie działalności gospodarczej – dzień wznowienia działalności gospodarczej  podany we wniosku nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku (wniosek nie może być złożony po wznowieniu działalności).
  Jednocześnie informujemy, że CEIDG jest prowadzone przez Ministra Gospodarki.
  Urząd Gminy nie jest organem właściwym w stosunku do przedsiębiorców, którzy zostali zarejestrowani w CEIDG, w związku z czym nie ma podstaw do potwierdzania faktu rejestracji osób fizycznych w CEIDG.
Aktualne wnioski dostępne są na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej, adres: http://www.ceidg.gov.pl .
Pod tym adresem, na stronie CEIDG w zakładce formularze i instrukcje dostępne są wszystkie wnioski potrzebne do założenia firmy, na bieżąco uaktualniane wraz z instrukcją ich wypełniania, a także formularze ZUS, które od 20 maja 2017 roku można składać wraz z wnioskiem o wpis przedsiębiorcy do CEIDG. Na w/w stronie znajduje się szereg informacji w bardzo przystępny sposób opracowanych dla przedsiębiorców zamierzających założyć firmę, a także i tych którzy już posiadają zarejestrowaną działaność.

 

Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018 r. poz. 647)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Fil
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Lipniak-Paszkowska - kierownik referatu GK
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-23 14:54:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:37:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-23 10:17:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7770 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony