ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklamDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam

Szczegóły informacji

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:51

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 KPA (bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy)

Osoba kontaktowa

Maciej Stempień

Miejsce załatwienia

1. Punkt informacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie, parter, pok. 3., 
2. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 35 w Referacie Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, lub pod numerem telefonu 95 – 76 – 36 – 335.
 

Telefon kontaktowy

95 76 36 335

Adres e-mail

drogownictwo@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.
 
 

Miejsce odbioru

1. Punkt informacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie, parter, pok. 3., 
2. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 35 w Referacie Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, lub pod numerem telefonu 95 – 76 – 36 – 335.
 

Wymagane Dokumenty

1. Zajmujący pas drogowy na ok. 30 dni przed planowanym zajęciem pasa, w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam obowiązany jest doręczyć wypełniony formularz wniosku.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem  granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- kopia pozwolenia na budowę lub oświadczenie o posiadanym ważnym pozwoleniu na budowę lub dokonanym zgłoszeniu budowy reklamy,
- w przypadku umieszczania reklamy należy dołączyć szkic reklamy,
- w przypadku, gdy wniosek składa wykonawca, należy załączyć upoważnienie inwestora,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 KPA (bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy) 

Opłaty

1. Opłata za każdy dzień zajęcia:
a) przy zajęciu przez obiekt budowlany za każdy 1 m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego 1,00 zł
b) przy zajęciu przez reklamę za każdy 1m2 powierzchni reklamy 3,00 zł
2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy O. Strzelce Kraj. 28836200050399181920000010.
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 

Uwagi

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi - zarządca drogi, orzeka o przywróceniu pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności i wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniężną w wysokości 10 – krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.     

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115)            
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego    (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481)
- Uchwała nr XI/83/2011r Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 21 czerwca 2011r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego 2011r Nr 81, poz. 1606, 1607)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.)
- Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.,Nr 225 poz. 1635 ze zm.).

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Stempień - Inspektor ds. drogownictwa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Stempień - Inspektor ds. drogownictwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-24 14:32:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:37:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-09 11:17:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5935 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony