ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości - osoby fizyczneDrukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej bądź zmieniającej wysokość podatku - w terminie do 1 miesiąca (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Magdalena Cieślak - obręb geodezyjny miasta, Karina Kupczyk, Renata Malinowska - obręb wiejski

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 27 (obręb geodezyjny miasta) i nr 28 (obręb wiejski)

Telefon kontaktowy

95 76 36 327, 95 76 36 328

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Decyzja ustalająca bądź zmieniająca wysokość podatku na dany rok podatkowy

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

 1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca podatku od nieruchomości złożona na formularzu IN-1 w terminie 14 dni od dnia powstania lub zmiany zakresu obowiązku podatkowego
 2. Kserokopie odpowiednich dokumentów (w zależności od posiadanej nieruchomości):
 • aktu notarialnego,
 • wypisu z księgi wieczystej, 
 • postanowienia sądu,
 • umowy dzierżawy,
 • umowy najmu,
 • umowy sprzedaży,
 • pełnomocnictwa,
 • inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.
 
 1. W przypadku budynków nowo wybudowanych kserokopie:
 • pozwolenia na budowę,
 • zaświadczenia (zawiadomienia) o oddaniu budynku do użytkowania,
 • projektu budowlanego:
  • pierwszej strony projektu (z informacją przez kogo został sporządzony)
  • opisu technicznego budynku,
  • rzutu kondygnacji wraz z ich powierzchniami (jeśli są określone)
  • elewacji zewnętrznej budynku (frontowa).

Opłaty

⦁    Skarbowa – nie pobiera się
⦁    Podatek jest płatny na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich w Lubusko – Wielkopolskim Bank Spółdzielczym
UWAGA !!!
WPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO WSKAZANY W DECYZJACH ORGANU PODATKOWEGO.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.  W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.
 

Uwagi

 1. O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (wartość budowli, powierzchnia użytkowa, sposób wykorzystywania, zmiana właściciela, adres zamieszkania) oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia wymienionych wyżej okoliczności poprzez złożenie (oprócz wygaśnięcia obowiązku podatkowego) formularza IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1, a w przypadku ustawowych zwolnień również z załącznikiem ZIN-2,  w przypadku współwłaścicieli z załącznikiem ZIN-3.
 2. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się  w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz.2651 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U z 2019r., poz 1104)
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Mikołajczyk - Inspektor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Malinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-29 12:35:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Renata Malinowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-21 13:20:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony