ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego ›
 • Referat Ogólno - Organizacyjny ›
 • Referat Finansowo-Budżetowy ›
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ›
 • Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy ›
 • Biuro Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych ›

  Inspektor: Andrzej Kobelak

  Siedziba:

  Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich , al. Wolności 48

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1. ochrona informacji niejawnych:
   1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,
   2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
   3. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
   4. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
   5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej  i nadzorowanie jego realizacji,
   6. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  2. opracowywanie i aktualizowanie obowiązującej dokumentacji z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej,
  3. prowadzenie rejestru i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony na terenie gminy,
  4. prowadzenie kontroli jednostek podległych i podporządkowanych Burmistrzowi w zakresie realizacji zadań obronnych,
  5. planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
  6. nadzór nad zabezpieczeniem awaryjnych źródeł zasilania w energię elektryczną na potrzeby obronne,
  7. koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne Urzędu zadań obronnych oraz nadzór nad ich realizacją,
  8. przygotowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania,
  9. organizacja, przygotowanie do działania formacji Obrony Cywilnej,
  10. organizacja zaciemnienia miasta i gminy oraz podległych zakładów pracy,
  11. przygotowanie budowli ochronnych i urządzeń specjalnych dla załogi Urzędu i jednostek podległych,
  12. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń z formacjami OC,
  13. prowadzenie szkolenia dla ludności z zakresu obrony cywilnej,
  14. prowadzenie magazynu sprzętu OC,
  15. opracowanie, utworzenie i aktualizowanie „Gminnego Zespołu Reagowania”,
  16. utworzenie i aktualizowanie bazy danych „ARCUS”,
  17. organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności
  18. monitorowanie zagrożeń na terenie Gminy,
  19. prowadzenie akcji ratunkowej w czasie wystąpienia stanu klęski żywiołowej,
  20. współdziałanie z sąsiednimi Gminnymi Zespołami Reagowania,
  21. prowadzenie treningów systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach,
  22. realizacja zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, obejmujących przygotowania związane z :
   1. ochroną informacji niejawnych i obiegiem dokumentów oraz zabezpieczeniem systemów i sieci teleinformatycznych na stanowisku kierowania Burmistrza,
   2. realizacją zadań z zestawu działu: sprawy wewnętrzne, powszechna mobilizacja, wykorzystanie ewidencji ludności na potrzeby administracji wojskowej i Sił Zbrojnych RP oraz z zestawu działu, ochrona dziedzictwa narodowego w gminie.
  23. Prowadzenie archiwum zakładowego.
   

  Telefon kontaktowy:

  95 76 36 347

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek:  7:30 - 16:30
  wtorek - czwartek:  7:30 - 15:30
  piątek:  7:30 - 14:30

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji ›