ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcyDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

Szczegóły informacji

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-02-18 14:01:36

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie, al. Wolności 48 parter pokój nr 5

Telefon kontaktowy

95 7636305

Adres e-mail

ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowania z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy dotyczy cudzoziemców nie będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw EFTA oraz Szwajcarii.
Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy nie dotyczy obywateli polskich i  cudzoziemców, których pobyt na terenie Rzeczypospolitej polskiej nie przekracza 14 dni.
Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i niebędący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej dokonuje ustnie zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium RP wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu, w organie gminy w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia.
Po przyjęciu zgłoszenia meldunkowego osoba meldująca się otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.
Cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu jest obowiązany wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu cudzoziemiec dokonuje ustnie w organie gminy.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski ul.  Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

Wymagane Dokumenty

- paszport lub dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
- dokument potwierdzający prawo pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej np.:
karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzje o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, o udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany (nie dotyczy cudzoziemców mogących podróżować do Polski bez wiz, dlatego przy zameldowaniu na okres do 3 miesięcy nie przedstawiają wizy lub innego dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)
- pełnomocnictwo do zameldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości – w przypadku gdy zameldowania dokonuje pełnomocnik
 

Czas realizacji

niezwłocznie

Opłaty

Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2017.657 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2015.1852 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Inspektor Julita Górska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownik USC Bożena Dubel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-18 14:01:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-18 14:01:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04 09:57:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2857 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony