ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodzinyDrukuj informacjęSprawa: Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Szczegóły informacji

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2014-12-15 11:26:49

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Bożena Dubel - Kierownik USC

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego, Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48, pok. 10, tel. 95 7636310

Telefon kontaktowy

95 76 36 310

Adres e-mail

kierownikusc@strzelce.pl

Sposób załatwienia

O konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej orzeka Burmistrz Strzelec Krajeńskich.
Decyzję Burmistrza Strzelec Krajeńskich doręcza się osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej i Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Ostateczna decyzja Burmistrza Strzelec Krajeńskich jest wiążąca dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Wymagane Dokumenty

Wnioskodawca (osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub członek jej rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:
-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki,
-kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki (w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia lub ukończyły 75 rok życia,
-oświadczenie osoby wymagającej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,
-prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania opieki.

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

Podanie nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje powołania osoby do zasadniczej służby wojskowej.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi

Orzeka się o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo, który ukończył 75 rok życia a w rodzinie nie ma innego, pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa zobowiązanego do jej sprawowania, albo ze względu na obowiązek sprawowania opieki wynikającej z prawomocnego orzeczenia sądu.
Wniosek o odroczenie zasadniczej służby wojskowej osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej składa do wojskowego komendanta uzupełnień, wraz z decyzją Burmistrza orzekającą o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

Podstawa prawna

Art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U z 2011r. Nr 64, poz. 333)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Dubel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dubel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-08 12:15:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-15 11:26:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04 08:49:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony