ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodzinyDrukuj informacjęSprawa: Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Szczegóły informacji

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2014-12-15 11:24:31

Termin załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu (Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień lub Dowódcy Jednostki Wojskowej) na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Osoba kontaktowa

Bożena Dubel - Kierownik USC

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego, Strzelce Krajeńskie Al. Wolności 48, pok.10, tel. 95-7636310

Telefon kontaktowy

95 76 36 310

Adres e-mail

kierownikusc@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej 

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego, Strzelce Krajeńskie Al. Wolności 48, pok.10, tel. 95-7636310

Wymagane Dokumenty

Wnioskodawca (żołnierz lub pełnoletni członek rodziny wymagający opieki) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:
-orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki (uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji,
-oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki,
-jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki,
pisemna zgoda żołnierza na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wniosek składa pełnoletni członek rodziny wymagający opieki.

Czas realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu (Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień  lub Dowódcy Jednostki Wojskowej) na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Opłaty

Podanie, załącznik oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

Uwagi

Ostateczna decyzja prezydenta miasta ustalająca konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny stanowi podstawę do zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem.
Po ustaniu przyczyn zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem wojskowy komendant uzupełnień powołuje żołnierza do odbycia pozostałego okresu tej służby, jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające odroczenie z innego tytułu, albo przenosi go do rezerwy w ostatnim dniu upływu trzech miesięcy następujących po dniu, w którym ustały przyczyny lub okoliczności wyłączające możliwość tego powołania (art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej -  (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430). 

Podstawa prawna

Art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Dubel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dubel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-15 11:22:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-15 11:24:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04 09:49:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2504 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony