ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Drukuj informacjęSprawa: Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Szczegóły informacji

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 14:11:53

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 51 ust. 2 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Osoba kontaktowa

kier. ref. Alicja Wawrzyniak, insp. ds. bud. Daniel Dulas, insp. ds. bud. Aleksandra Zydor, gł. specjalista Zofia Cytryna

Miejsce załatwienia

osobiście w pok. 40, 41, 42

Telefon kontaktowy

95 76 36 340, 95 76 36 341, 95 76 36 342

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

sprawdzenie kompletności wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego, wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

osobiście w pok. 40, 41, 42, lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy – druk w załączeniu lub do pobrania w pok. 40, 41, 42.
Załączniki:
a) 2 egz. mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej, przyjętych
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
b) umowy (promesy) zawarte między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu,
c) dowód zapłaty opłaty skarbowej - jeżeli jest wymagana (na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może być zwrócony po uprzednim dokonaniu odpowiednich adnotacji (pokój 40, 41, 42).

Czas realizacji

Zgodnie z art. 51 ust. 2 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opłaty

Opłata skarbowa: za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 598 zł; zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010 w Lubusko – Wielkopolskim Banku Spółdzielczym Oddział Strzelce Krajeńskie lub w kasie Lubusko – Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego Oddział Strzelce Krajeńskie.
Podstawa prawna: wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowi załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Na podstawie w/w załącznika do ustawy o opłacie skarbowej w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opłata skarbowa od wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosi 598 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej: na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej – dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej w części I kol. 4 ust. 8 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 31 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, umieszczonego w BIP Urzędu Miejskiego Strzelce Krajeńskie oraz na tablicy przed w siedzibą Urzędu Miejskiego Strzelce Krajeńskie, al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj., natomiast inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem zawiadamia się na piśmie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 4 ust. 2, art. 50.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
kierownik referatu Alicja Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
kierownik referatu Alicja Wawrzyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 14:11:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bąk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 14:11:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Zydor
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-28 14:50:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony