ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działkiDrukuj informacjęSprawa: Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki

Szczegóły informacji

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 14:52:44

Termin załatwienia

odpowiedź na wniosek – do 30 dni, termin załatwienia sprawy – ok. 2-3 miesięcy

Osoba kontaktowa

Alicja Korzeniowska

Miejsce załatwienia

pok. 32, II piętro Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Telefon kontaktowy

95 763 63 32

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

 • po pozytywnym rozpatrzeniu przez Burmistrza należy wpłacić zaliczkę na poczet kosztów przygotowania lokalu mieszkalnego do sprzedaży – sporządzenie operatu szacunkowego zbywanej nieruchomości
 • uchwała rady miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
 • podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Ziemia Strzelecka, tablica ogłoszeń i BIP) – 6 tygodni na złożenie wniosku, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • protokół uzgodnień
 • akt notarialny

Miejsce odbioru

w zależności od sposobu rozpatrzenia sprawy osobiście w pokoju 32/za pośrednictwem poczty/kancelaria notarialna

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego z adnotacją od zarządcy o niezaleganiu z opłatami i adnotacją właściwego pracownika o (nie)korzystaniu z dodatku mieszkaniowego
 • kopia umowy najmu
 • po pozytywnym rozpatrzeniu przez Burmistrza należy wykonać na własny koszt wycenę lokalu oraz rzut kondygnacji

Czas realizacji

odpowiedź na wniosek – do 30 dni, termin załatwienia sprawy – ok. 2-3 miesięcy

Opłaty

 • nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami)
 • cena sprzedaży lokalu plus cena udziału w gruncie
 • cena operatu szacunkowego
 • koszty notarialne

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

brak

Podstawa prawna

 • Uchwała nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28  czerwca  2007 r. w sprawie określania zasad  nabywania  i  zbywania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu  na  okres  dłuższy  niż  trzy  lata
 • Uchwała  Nr  XVI/100/07  Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z  dnia  24  października  2007r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania  i  zbywania  nieruchomości  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu  na  okres  dłuższy  niż  trzy  lata
 • Uchwała Nr LV/403/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Uchwała Nr XXXIII/274/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 Nr 80, poz. 903 ze zmianami )
 • Kodeks cywilny

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony