ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowejDrukuj informacjęSprawa: Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Szczegóły informacji

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 15:15:33

Termin załatwienia

do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Katarzyna Niedźwiedź

Miejsce załatwienia

II piętro , pokój nr 32

Telefon kontaktowy

95 7636330

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

wypowiedzenie dotychczasowej  stawki procentowej

Miejsce odbioru

osobiście w pokoju nr 32 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - jako załączniki dokumenty potwierdzające zmianę sposobu użytkowania nieruchomości.

Czas realizacji

do 2 miesięcy

Opłaty

nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1  pkt. 1 lit. h ustawy  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.06.225.1635 ze zm)

Tryb odwoławczy

Odmowa zmiany stawki procentowej upoważnia wieczystego użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy do złożenia wniosku o zmianę stawki procentowej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
W przypadku, gdy organ nie rozpatrzył żądania w terminie 30 dni, użytkownik wieczysty może w terminie 90 dni od dnia doręczenia żądania skierować sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp.
Od orzeczenia Kolegium użytkownikowi wieczystemu przysługuje sprzeciw. Sprzeciw wnosi się do Sądu Powszechnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Kolegium. Sprzeciw zastępuje pozew.

Uwagi

Doręczenie żądania powinno nastąpić na piśmie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty rocznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony