ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborcówDrukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:38:33

Termin załatwienia

w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
ul. Al. Wolności 48
parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy

95 7636305

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
ul. Al. Wolności 48
parter pokój nr 5.

Wymagane Dokumenty

- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości
 

Czas realizacji

w terminie do 3 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

skarga do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Uwagi

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć wyborca:
  • stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy,
  • zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały.    

Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.     

                                      
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym
państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158,
poz. 941).
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony