ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawneDrukuj informacjęSprawa: Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne

Szczegóły informacji

Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:51

Termin załatwienia

Niezwłocznie - w przypadku nie stwierdzenia błędów w deklaracji - w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – przy zachowaniu terminów wynikających z ordynacji podatkowej

Osoba kontaktowa

Magdalena Cieślak

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój Nr 27

Telefon kontaktowy

95 76 36 327

Adres e-mail

podateknieruchomosci@strzelce.pl

Sposób załatwienia

1) złożenie deklaracji do 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
2) rejestracja deklaracji DT-1 i załącznika DT-1 A w systemie komputerowym  lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

Deklaracja DT-1 wraz z załącznikiem  DT-1A na podatek od środków transportowych wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018r., poz.2436)

Opłaty

1) skarbowa – nie pobiera się
2) Podatek jest płatny na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich w Lubusko – Wielkopolskim Bank Spółdzielczym nr rachunku:
 
UWAGA !!!
WPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO WSKAZANY W DECYZJACH ORGANU PODATKOWEGO.
 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (sprzedaży, kupna lub czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu), mających wpływ na powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, składając deklarację DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r., poz. 23  z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018rr. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz załącznik DT-1/A (Dz. U. z 2018r., poz. 2436).
  5. Uchwała Nr XXXIII/262/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony