ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnymDrukuj informacjęSprawa: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Szczegóły informacji

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

1. Decyzję w sprawie zwrotu (odmowy zwrotu) podatku akcyzowego wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku 2. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, po tym jak decyzja stanie się ostateczna, następuje w sposób określony we wniosku w terminach: - Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego - Od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia

Osoba kontaktowa

Zofia Sobczak, Elżbieta Wołowiec

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 26

Telefon kontaktowy

95 76 36 317

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
 • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku
   

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 2. Faktury VAT albo ich kopie potwierdzone przez odpowiedni organ lub notariusza, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 3. Dokument wydany przez kierownika  biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek.
 
 

Opłaty

Nie pobiera się
 
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Decyzję w sprawie zwrotu (odmowy zwrotu) podatku akcyzowego wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku
 2. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, po tym jak decyzja stanie się ostateczna, następuje w sposób określony we wniosku w terminach:
 • Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
 • Od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia
 
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18)   
 2. Ustawa  z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2019.2188 t.j. z dnia 2019.11.12)    
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.2018.2466 z dnia 2018.12.29)    
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony