ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zaświadczeń o użytkach rolnych/o wielkości gospodarstwa rolnego/o niezaleganiu w podatkch lub stwierdzające stan zaległościDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie zaświadczeń o użytkach rolnych/o wielkości gospodarstwa rolnego/o niezaleganiu w podatkch lub stwierdzające stan zaległości

Szczegóły informacji

Wydawanie zaświadczeń o użytkach rolnych/o wielkości gospodarstwa rolnego/o niezaleganiu w podatkch lub stwierdzające stan zaległości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

do 7 dni

Osoba kontaktowa

Elżbieta Wołowiec, Jolanta Mikołajczyk, Anna Marciniszyn

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 26,28

Telefon kontaktowy

95 76 36 317, 95 76 36 328

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wypełnić i złożyć wniosek na obowiązującym formularzu

Miejsce odbioru

Osobiście w pokoju nr 26 – zaświadczenie o niezaleganiu w podatku lub stwierdzające stan zaległości;
Osobiście w pokoju nr 28 – pozostałe zaświadczenia w sprawach podatkowych
 

Wymagane Dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia 

Czas realizacji

do 7 dni

Opłaty

  1. Nie pobiera się - Przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia o użytkach rolnych.
  2. Opłata skarbowa: 21, 00 zł- za wydanie zaświadczenia - przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
  3. Opłata skarbowa: 17, 00zł - za wydanie zaświadczenia - przy składaniu wniosku o wydanie pozostałych zaświadczeń, chyba że istnieją przesłanki do ustawowego zwolnienia z opłaty skarbowej.
  4. Płatne:
    • w kasie Lubusko-Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego o. Strzelce Krajeńskie ul.  Piłsudskiego 1,  na rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego nr 28 83620005 0399 1819 2000 0010
    •  przelewem lub przekazem pocztowym na konto: Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy o. Strzelce Krajeńskie  Nr 28 83620005 0399 1819 2000 0010.
 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia , na które służy zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Uwagi

Zaświadczenie wydaje Burmistrz Strzelec Krajeńskich, po złożeniu wniosku przez zainteresowanego z podaniem numeru pesel/NIP (NIP – tylko przedsiębiorcy)
 
 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze  zm.)       
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony