ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatkuDrukuj informacjęSprawa: Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku

Szczegóły informacji

Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Danuta Łyczko

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 26

Telefon kontaktowy

95 76 36 317

Adres e-mail

ksiegowoscpodatkowa@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Zwrot nadpłaty następuje:
  • W przypadku gdy podatnik jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, WYŁĄCZNIE na ten rachunek wskazany przez podatnika;
  • W przypadku gdy podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej podatnika, albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.
Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie banku prowadzącego rachunek główny Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich .

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
Prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

Wniosek o stwierdzenie/ zarachowanie/ zwrot  nadpłaty w podatku

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

Za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku. Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.
Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz.U.2022.2651  t.j.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Mikołajczyk - Inspektor
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Malinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-31 12:53:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-05 13:49:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5577 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony