ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Szacowanie strat spowodowanych klęską żywiołowąDrukuj informacjęSprawa: Szacowanie strat spowodowanych klęską żywiołową

Szczegóły informacji

Szacowanie strat spowodowanych klęską żywiołową

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-06-12 12:09:04

Termin załatwienia

Do 3 miesięcy od wystąpienia klęski

Osoba kontaktowa

inspektor ds. rolnych

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich ul. Al. Wolności 48,
66-500 Strzelce Krajeńskie Referat Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Złożenie dokumentów: punkt informacyjny parter , nr pokoju 3
 

Telefon kontaktowy

95 76 36 336

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Interesant otrzymuje protokół z szacowania strat

Miejsce odbioru

piętro II, nr pokoju 36

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek (wzór własny) do pobrania w urzędzie lub ze strony internetowej. 
2. Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa
3. Oświadczenie o wysokości uzyskanych plonów i ich cenach
 

Czas realizacji

Do 3 miesięcy od wystąpienia klęski 

Opłaty

Brak 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U Nr 22, poz. 121),
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001.
3. Zarządzenie nr 103 Wojewody Lubuskiego z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie powołania na terenie gminy Strzelce Krajeńskie Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania  zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony