Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Bonifikata od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 13:05:24

Termin załatwienia

Wnioski są rozpatrywane po opublikowaniu w Monitorze Polskim Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok za który ma być udzielona bonifikata.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Niedźwiedź

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 32

Telefon kontaktowy

95 7636330

Adres e-mail

przeksztalcenie@strzelce.pl

Sposób załatwienia

pismo w sprawie udzielenia bądź odmowie udzielenia bonifikaty

Miejsce odbioru

osobiście w pokoju nr 32 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek użytkownika wieczystego uprawnionego do przyznania 50% bonifikaty w opłatach rocznych
Załączniki:
  • Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o dochodach brutto.
  • Do dochodu zalicza się m.in. dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne składniki stanowiące dochód.
  • W przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć oświadczenie co do źródeł utrzymania oraz zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy.
(*) Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób.

Czas realizacji

30 dni

Opłaty

nie podlega opłacie skarbowej  na podstawie art. 2 ust. 1  pkt. 1 lit. h ustawy  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.06.225.1635 ze zm)

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

Osobom fizycznym zobowiązanym do wniesienia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, udzielana będzie bonifikata od opłat rocznych jeżeli nieruchomość  przeznaczona jest  lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
(Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona jest ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim).
 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
inspektor Katarzyna Niedźwiedź
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
kierownik referatu Grzegorz Rakiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 13:01:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Zydor
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 13:05:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Zydor
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 14:12:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6023 raz(y)