Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 14:58:34

Termin załatwienia

niezwłocznie, nie później niż 14 dni.

Osoba kontaktowa

kier. ref. Alicja Wawrzyniak, insp. ds. bud. Daniel Dulas

Miejsce załatwienia

Referat gospodarki przestrzennej i mienia gminnego: pok. 40, 41

Telefon kontaktowy

95 76 36 340, 95 76 36 342

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

sprawdzenie kompletności wniosku, wydanie zaświadczenia

Miejsce odbioru

osobiście w pok. 40, 41 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia – druk w załączeniu lub do pobrania w pok. 40, 41, 42
Dowód zapłaty opłaty skarbowej (na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może być zwrócony po uprzednim dokonaniu odpowiednich adnotacji pokój 40, 41, 42).

Czas realizacji

niezwłocznie, nie później niż 14 dni.

Opłaty

17 zł - opłata za zaświadczenie. Na podstawie art.1 ustawy z dn.16 listopada 2006 o opłacie skarbowej i załącznika do niniejszej ustawy.
Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010 w Lubusko – Wielkopolskim Banku Spółdzielczym Oddział Strzelce Krajeńskie lub w kasie Lubusko – Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego Oddział Strzelce Krajeńskie.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedkładane do zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej (Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.).

Podstawa prawna

Art. 71 ust 2 punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
kierownik referatu Alicja Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
kierownik referatu Alicja Wawrzyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 14:58:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Zydor
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 14:58:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Zydor
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 14:11:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5393 raz(y)