Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Naliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 15:04:21

Termin załatwienia

2 miesiące

Osoba kontaktowa

Anna Aleksandrowicz-Pytlos

Miejsce załatwienia

pok. 32, II piętro Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego al. Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Telefon kontaktowy

95 763 63 32

Adres e-mail

nieruchomosci@strzelce.pl

Sposób załatwienia

 • Wszczęcie postepowania z urzędu i zlecenie wykonania operatu szacunkowego
 • Zawiadomienie o zgromadzeniu dokumentacji w sprawie
 • Wydanie decyzji administracyjnej o naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Miejsce odbioru

osobiście w pokoju 32 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

brak

Czas realizacji

2 miesiące

Opłaty

 • opłata adiacencka
 • nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem burmistrza w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi

 • zgodnie z art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat. Należność gminy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 • zgodnie z art. 98a  ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami w rozliczeniu opłaty adiacenckiej lub zaległości z tego tytułu, osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału. Różnice między wartością działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału a należnością wynikającą z opłaty adiacenckiej pokrywane są w formie dopłat.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
kierownik referatu Alicja Wawrzyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 15:04:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Zydor
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 15:04:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Zydor
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-27 12:48:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6583 raz(y)