ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Remont lokali we własnym zakresie oraz adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:38:34

Termin załatwienia

nieokreślony

Osoba kontaktowa

Małgorzata Sieradzka

Miejsce załatwienia

pokój nr 36, II piętro

Telefon kontaktowy

95 7636336

Adres e-mail

mieszkania@strzelce.pl

Sposób załatwienia

1. Burmistrz Strzelec Krajeńskich podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń:
 • wykaz lokali, które zgodnie z opinią wynajmującego wymagają wykonania remontu kapitalnego, określając: strukturę lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy koszt remontu, termin składania oferty,
 • wykaz pomieszczeń do adaptacji na cele mieszkalne strychy, suszarnie, pralnie oraz inne pomieszczenia nie wchodzące w skład już istniejących lokali mieszkalnych lub użytkowych, usytuowanych w obiektach stanowiących własność gminy.
 1. Lokale i pomieszczenia mogą być wynajmowane oraz przekazywane do adaptacji osobom oczekującym na zamianę lokali i umieszczonym na liście oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, jeżeli wyrażą one wolę wykonania remontu na koszt własny bez możliwości refundowania poniesionych kosztów remontu.
 2. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Burmistrz Strzelec Krajeńskich, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając: pozycję wniosku na liście przydziału, okres zabiegania o przydział mieszkania, liczebność rodziny, warunki mieszkaniowe i zdrowotne.
 3. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Burmistrza Strzelec Krajeńskich zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu/adaptacji na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym.
 4. Skierowanie do zawarcia umowy najmu zostanie wydane po zakończeniu remontu/adaptacji i przedłożeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót.

Miejsce odbioru

osobiście w pokoju nr 36 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

 • pisemny wniosek o zawarcie umowy na remont lokalu/adaptację wraz z uzasadnieniem,
 • deklaracja o wysokości dochodu za okres ostatnich 3 miesięcy wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
 

Czas realizacji

rozstrzygnięcie następuje w ciągu 30 dni od daty zakończenia terminu składania podań

Opłaty

nie pobiera się 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

brak

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
 2. Uchwała Nr XXII/186/21 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie.
 
 


 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Sieradzka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Lipniak-Paszkowska kierownik referatu GK
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-12 11:10:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:38:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-20 08:38:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6142 raz(y)