Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Najem lokalu z zasobów gminy

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:38:33

Termin załatwienia

nieokreślony

Osoba kontaktowa

Małgorzata Sieradzka

Miejsce załatwienia

pokój nr 36, II piętro

Telefon kontaktowy

95 76 36 336

Adres e-mail

mieszkania@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy urzędu.
Wnioski o zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu gminy składa się do 31 lipca danego roku, które będą rozpatrywane przy sporządzaniu projektu list wniosków zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok następny. Do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.
Projekt list osób i rodzin oczekujących na zawarcie umów najmu sporządza się
w miesiącu listopadzie każdego roku kalendarzowego na rok następny, oddzielnie dla oczekujących na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i dla oczekujących  na zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu. Po zatwierdzeniu list przez Burmistrza Wnioskodawcy informowani są pisemnie o umieszczeniu na liście wraz
z podaniem miejsca na liście.
Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości uzyskanych wolnych lokali. Osoby, rodziny, które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list oczekujących na następny rok, po ponownym złożeniu wniosku.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strze;ce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie,
 • deklaracja o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (wypełniona na podstawie zaświadczeń o dochodach wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe),
 • oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego
  w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

Opłaty

nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Zastrzeżenia i wnioski dotyczące sposobu rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawcy mogą składać pisemnie w terminie 7 dni, licząc od daty odebrania powiadomienia. Zastrzeżenia i wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa w terminie 30 dni licząc od daty ich złożenia.
 
Kryteria dochodowe i warunki mieszkaniowe kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy
 
Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu winny spełniać następujące kryteria dochodowe:
 1. W przypadku ubiegania się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym i 25 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym;
 2. W przypadku ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony – średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym i 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym.”;
Po spełnieniu kryterium dochodowego brane są pod uwagę następujące warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:
 1. zły stan techniczny lokalu,
 2. niedostateczne wyposażenie lokalu w instalacje,
 3. nadmierne zagęszczenie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.725).
 2. Uchwała Nr XXII/186/21 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie.
 3. Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Krajeńskie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Sieradzka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Sieradzka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-23 14:08:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:38:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-25 09:14:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8609 raz(y)