Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:51

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 KPA (bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy)

Osoba kontaktowa

Maciej Stempień - Inspektor ds. drogownictwa

Miejsce załatwienia

1. Punkt informacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie, parter, pok. 3., 
2. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 35 w Referacie Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, lub pod numerem telefonu 95 – 76 – 36 – 335.
 

Telefon kontaktowy

95 76 36 335

Adres e-mail

drogownictwo@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.
 
 

Miejsce odbioru

1. Punkt informacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie, parter, pok. 3.,
2. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 35 w Referacie Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, lub pod numerem telefonu 95 – 76 – 36 – 335.
 

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • Plan zagospodarowania działki z oznaczonym miejscem lokalizacji urządzenia lub obiektu z określeniem rodzaju inwestycji na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej ( w skali 1:500 lub 1:1000)
  • Kopia decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. ze zm.)
  • w przypadku, gdy wniosek składa wykonawca, należy załączyć upoważnienie inwestora,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej.
    

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 KPA (bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy)
 

Opłaty

 1. Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zaradzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy O. Strzelce Kraj. 28836200050399181920000010.
   

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uwagi

 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115)            
 2. Uchwała nr XI/83/2011r Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 21 czerwca 2011r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego 2011r Nr 81, poz. 1606, 1607)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.)
 4. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225 poz. 1635 ze zm.).
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Stempień - Inspektor ds. drogowictwa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Stempień - Inspektor ds. drogownictwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-24 10:17:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:37:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-09 11:18:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5421 raz(y)