Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Informacja w sprawie zmiany zasad ubiegania się o rekompensatę za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2014-12-15 11:26:08

Termin załatwienia

Szanowni Państwo, informujemy że od 1 stycznia 2023 r. rekompensata za utracone wynagrodzenie będzie realizowana przez jednostkę wojskową, w której odbyły się ćwiczenia.

Osoba kontaktowa

Kierownik USC Bartosz Prociuk

Miejsce załatwienia

 
Szanowni Państwo, informujemy że od 1 stycznia 2023 r. rekompensata  za utracone wynagrodzenie będzie realizowana przez jednostkę wojskową, w której odbyły się ćwiczenia.
 

Telefon kontaktowy

95 76 36 310

Adres e-mail

kierownikusc@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz OT, AR i PR (Obrony Terytorialnej, Aktywnej i Pasywnej Rezerwy) pełni służbę, na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza OT, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy po upływie okresu,
w którym terytorialna służba wojskowa była pełniona rotacyjnie, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego ustalenie i wypłatę.

Miejsce odbioru

-

Wymagane Dokumenty

Informację o wymaganych dokumentach uzyskają Państwo w jednostce wojskowej, w której realizowane były ćwiczenia wojskowe.

Czas realizacji

Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego ustalenie i wypłatę.

Opłaty

-

Tryb odwoławczy

-

Uwagi

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/22 całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto lub średniej miesięcznej kwoty dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 
W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w ostatnim roku podatkowym poprzedzającym okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 22 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 
Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna

  1. Art. 312 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305)
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1112).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Dubel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Prociuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-08 13:53:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-15 11:26:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Prociuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 14:10:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5874 raz(y)