Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Sprzedaż komunalnych lokali użytkowych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 14:59:23

Termin załatwienia

odpowiedź na wniosek – do 30 dni, termin załatwienia sprawy – ok. 2-3 miesięcy

Osoba kontaktowa

Anna Aleksandrowicz-Pytlos

Miejsce załatwienia

pok. 32, II piętro Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego al. Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Telefon kontaktowy

95 763 63 42

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

 • po pozytywnym rozpatrzeniu przez Burmistrza należy wykonać na własny koszt wycenę lokalu, rzut kondygnacji oraz dokumentację geodezyjną
 • podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Ziemia Strzelecka, tablica ogłoszeń i BIP) – 6 tygodni na złożenie wniosku, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami), zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • protokół uzgodnień
 • akt notarialny

Miejsce odbioru

w zależności od sposobu rozpatrzenia sprawy osobiście w pokoju 32/za pośrednictwem poczty/kancelaria notarialna

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o sprzedaż lokalu użytkowego z adnotacją od zarządcy o niezaleganiu z opłatami
 • kopia umowy najmu

Czas realizacji

odpowiedź na wniosek – do 30 dni, termin załatwienia sprawy – ok. 2-3 miesięcy

Opłaty

 • nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • cena sprzedaży lokalu plus cena udziału w gruncie
 • cena operatu szacunkowego, ewentualnej dokumentacji geodezyjnej
 • koszty notarialne

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

brak

Podstawa prawna

 • Uchwała XLV/358/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich w sprawie w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2013 Nr 2795)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o własności lokali
 • Kodeks cywilny

Załączniki