Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 10:35:17

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Z-ca kierownika USC Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 7

Telefon kontaktowy

95 76 36 307

Adres e-mail

usc@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Do zgłoszenia urodzenia się dziecka obowiązani są:
- ojciec lub matka dziecka, jeżeli rodzice pozostają w związku małżeńskim
- matka i ojciec dziecka wspólnie obecni, jeżeli akt sporządzany będzie wraz z uznaniem przez ojca biologicznego ojcostwa dziecka
- jeżeli stan zdrowia matki dziecka nie pozwala na osobiste stawiennictwo – zgłosić urodzenie może lekarz, położna lub osoba obecna przy porodzie

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 7

Wymagane Dokumenty

 1. odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa
 2. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji
 3. odpis aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową
 4. odpis aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną
 5. do wglądu dokument tożsamości rodziców dziecka
   
Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały
sporządzone w USC w Strzelce Krajeńskie.

Czas realizacji

niezwłocznie

Opłaty

Zwolnione z opłaty

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Strzelcach Krajeńskich przysługuje odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. podstawą sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia
 2. W/w zgłoszenie otrzymuje USC bezpośrednio z placówki medycznej – strona nie musi posiadać przy sobie
  żadnych medycznych dokumentów
 3. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia lub w ciągu 3 dni jeżeli dziecko urodziło
  się martwe
 4. Nazwisko, jakie będzie nosiło dziecko będzie:
 • w przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa – takie jakie rodzice wskazali w akcie małżeństwa
 • w przypadku uznania ojcostwa – dziecko może nosić nazwisko matki, nazwisko ojca lub w nazwisko
  powstałe w wyniku połączenia nazwiska matki z nazwiskiem ojca
 • w przypadku braku zgodnych oświadczeń co do nazwiska dziecka – będzie ono nosiło nazwisko
  powstałe w wyniku dołączenia do nazwiska matki nazwiska ojca

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Z-ca kierownika USC Teresa Andrzejewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julita Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 10:35:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 10:35:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Prociuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-07 08:23:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5927 raz(y)